Produktová nabídka

Manažerské poradenství

Poskytujeme komplexní manažerské poradenství založené na dlouhodobých zkušenostech z liniového i projektového řízení napříč obory.

Poskytujeme poradenské služby mířené na pomoc společnostem které:

 • hledají optimální způsob, jak získat maximální přínosy z digitální transformace
 • potřebují zkušené manažery pro řízení změnových projektů využívajících digitální technologie

Těmto firmám pomůžeme definovat hmatatelné cíle digitální transformace a především jich dosáhnout.

Manažerské poradenství

Řešení pro správu životního cyklu aplikací (ALM)

Codebeamer

Životní cyklus produktů se stále zkracuje při rostoucích požadavcích na funkčnost, kvalitu a kompatibilitu. Současně prudce roste podíl výrobků, které používají software k odlišení svých produktů. Řešením jsou moderní nástroje ALM, které propojují postupy a prostředky napříč celým životním cyklem produktu vč.:

 • řízení požadavků
 • řízení rizik
 • plánování a agilní řízení vývoje SW vč. testování
 • správy konfigurací, kontrolu verzí apod.
 • kontroly kvality
 • kontroly dodržování specifických norem a požadavků pro dané odvětví

Nabízíme implementaci řešení PTC Codebeamer s využitím předdefinovaných šablon pro klíčové obory jakou jsou automobilový průmysl, zdravotnictví, farmacie, letecký průmysl apod.

Rozšířená realita

Stále hledáme nové příležitosti pro zlepšování firemních procesů a proto vidíme obrovský potenciál pro rozšíření produktů využívajících této technologie pro zvýšení prodejů, snížení nákladů na školení či vývoj produktů, zlepšení kvality podpory zákazníků apod.

Jsme partnerem globálního leadera, společnosti PTC, při prodeji a nasazení AR aplikací na podporu procesů:

 • prodeje a marketingu
 • přenosu znalosti, školení
 • řízení provozu a údržby
 • kontrola kvality
 • zákaznické podpory

Klíčové kompetence zahrnují:

 • tvorba prostorového digitálního dvojčete na základě 3D skenu reálného prostředí
 • tvorba AR a VR aplikací s využitím produktového portfolia PTC Vuforia
 • integrace dat z IoT senzorů a zobrazení reálných dat v AR/VR aplikacích
Rozšířená realita

Tvorba digitálního dvojčete

Digitální dvojče

Poskytujeme služby vytvoření digitálního obrazu reálného prostředí (digitální dvojče) jako základ pro zákaznické AR projekty, převodu reálného prostoru do přesného 2D nebo 3D datového modelu nebo čistě pro 3D vizualizaci firemních prostor.

Pokročilé technologie snímání 3D prostoru umožňují vytvoření digitálního modelu fyzického prostředí (digitálního dvojčete). Následně je tento model:

 • publikován interně nebo externě ve formě interaktivní 3D prohlídky nebo 3D videa
 • převeden do vývojového prostředí AR aplikace, kde se obohatí o dodatečná digitální data, např.:
  • konstrukční či provozní data instalovaných zařízení
  • virtuální umístění nově plánovaných zařízení

Vytvoření digitálního dvojčete je prvním krokem pro realizaci většiny AR projektů: v digitalizovaném obrazu reálného prostředí následně probíhají např. výukové či simulační procesy.